Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies Ontwikkelingssamenwerking in wereldeconomisch perspectief

Advies Ontwikkelingssamenwerking in wereldeconomisch perspectief

Adviesnr. 1980/03 - 25 januari 1980

Advies van de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA).

Download:Volledig advies (550 kB)

In haar algemeen commentaar betuigt de commissie haar instemming met het door de regering te continueren 'tweesporenbeleid' (naast het bevorderen van een gelijkwaardige positie van de ontwikkelingslanden, het nastreven van verbetering van het lot van mensen die niet aan een minimumbestaansbasis toekomen).
De commissie waarschuwt dat de onderhavige nota geen eigen leven mag gaan leiden (de regering vraagt commentaar op deze nota): het door de commissie gewenste sociaal-economisch verband moet blijven bestaan.