Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies Arbeidsbescherming vrouwelijke werknemer

Advies Arbeidsbescherming vrouwelijke werknemer

Adviesnr. 1980/02 - 18 januari 1980

Zie 1979/17, over verbetering arbeidsmarktpositie van vrouwen.
De adviesaanvraag is een gevolg van de Richtlijn van de Raad van de EG van 19 februari 1976 (76/207/EEG) over gelijkheid van mannen en vrouwen in het arbeidsproces, de beroepsopleiding, promotiekansen en dergelijke.

Download:Volledig advies (1231 kB)

De raad stelt met irritatie vast dat het twee jaar moest duren eer de regering zijn advies zocht.
Tevens moet het de raad van het hart dat de aanleiding tot de in Nederland ontstane beschermende bepalingen minstens dienden te worden vermeld. De adviesaanvraag zegt alleen dat het verschil tussen mannen en vrouwen in deze bepalingen moet worden weggenomen, waardoor de wetgeving over de arbeidsbescherming overeenkomstig de maatschappelijke ontwikkeling voor iedere werknemer gelijkluidend zal zijn.
Dit, zo stelt ook de Richtlijn, eist nader onderzoek, hetgeen de regering verzuimt te noemen.