Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies inzake het sociaal-economische beleid op middellange termijn

Advies inzake het sociaal-economische beleid op middellange termijn

Adviesnr. 1979/13 - 29 juni 1979

Speciale aandacht van de raad wordt gevraagd voor drie onderwerpen:
a. gelijktijdig herstel van evenwichtige betalingsbalans en volledige werkgelegenheid,
b. binnen- en buitenlandse concurrentiepositie van Nederland,
c. arbeidsmarktbeleid (vraag versus aanbod, arbeidstijdverkorting, werkverdeling).

Download:Volledig advies (998 kB)

In zijn aanbevelingen wijst de raad op onevenwichtigheden over drie fundamentele doelstellingen van sociaal-economisch beleid, te weten:
Groot aantal niet-actieven tekort op de betalingsbalans,  financieringstekort te wijten aan de collectieve sector en het daarmee verbonden inflatiegevaar.
De raad bepleit matiging in de groei van personele inkomens. Tevens bepleit de raad nogmaals openbaarheid van inkomens, zie advies 1976/15.