Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de aanpassing van de capaciteit ten behoeve van het beroepsgoederenvervoer over de weg tussen de lidstaten

Advies inzake een voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de aanpassing van de capaciteit ten behoeve van het beroepsgoederenvervoer over de weg tussen de lidstaten

Adviesnr. 1979/09 - 11 mei 1979

Er is een alternatief voorstel voor een richtlijn. Dat zal nader moeten worden uitgewerkt.
Maar is een aanvaardbaar uitgangspunt voor verder overleg. Er is geen reden het huidige systeem te handhaven.

Download:Volledig advies (1271 kB)

1. Inleiding
2. Belangrijkste aspecten van de ontwerp- verordening; achtergronden, normstelling, procedurele aspecten, bijzondere vergunningen, het betrekken van derde landen in de bilaterale onderhandelingen.
3. Standpuntbepaling algemeen, juridische vorm, verordening of richtlijn, vaststelling van de bilaterale contingenten en de verdeling daarvan over de lidstaten, het verband met het systeem van marktobservering, het transito-vervoer, procedurele aspecten, het betrekken van derde landen in het bilaterale onderhandelingen.