Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake nauwere monetaire samenwerking (Europees monetair stelsel)

Advies inzake nauwere monetaire samenwerking (Europees monetair stelsel)

Adviesnr. 1978/18 - 27 oktober 1978

Inhoud:

1. Inleiding
2. Betekenis van nauwere monetaire samenwerking
3. Effecten van koersschommelingen voor het bedrijfsleven
4. Voorwaarden voor het welslagen van wisselkoersstabilisatie
5. Versterking van de coördinatie van het sociaal-economisch beleid
6. Vergelijking van twee voorgestelde wisselkoerssystemen
7. Standpunt van de commissie ISEA
8. Het Europees Monetair Fonds
9. Samenvatting en conclusies.

Download:Volledig advies (1178 kB)

De commissie juicht het initiatief van de Europese Raad (Bremen 6 en 7 juli 1978) toe.
De acute gevaren van de heersende monetaire instabiliteit eisen snel en effectief handelen.
Twee voorgestelde wisselkoerssystemen worden vergeleken. Het mandjessysteem en het netwerksysteem (basket system en parity grid system).
Het Monetaire Comité kiest het laatste en de commissie ISEA is het daarmee eens.