Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake berekening en aanduiding kredietkosten

Advies inzake berekening en aanduiding kredietkosten

Adviesnr. 1978/17 - 23 oktober 1978

De commissie staat positief tegenover het idee om de consument bescherming te bieden tegen gegoochel met rentesystemen.
Er bestaat behoefte aan een zodanige voorlichting, dat de gegroeide markt doorzichtig genoeg wordt, om verschillende vormen van krediet en ook het verschil tussen krediet en sparen te kunnen onderscheiden.

Download:Volledig advies (934 kB)

Het door de commissie bestreken gebied, afbetaling, vormt slechts 14% van het totale consumptieve krediet in 1977;
De commissie acht haar aanbeveling ook toepasselijk op het overige consumptief krediet.
Een deel van de commissie wil een vermelding van het jaarrentepercentage in de afbetalingstransactie, in prospectussen en in advertenties.
Een ander deel is van mening, dat het publiek alleen vraagt naar het aantal en naar het bedrag der (maandelijkse) afbetalingstermijnen. Voor hen geeft opgaaf van rente op jaarbasis geen duidelijker inzicht. Dit deel verzet zich tegen vermelding van jaarlijkse rente.