Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Interimadvies inzake de ontwikkeling van betaald educatief verlof

Interimadvies inzake de ontwikkeling van betaald educatief verlof

Adviesnr. 1978/16 - 24 oktober 1978

De commissie baseert zich op het leerrecht als sociaal grondrecht, zoals vastgesteld in de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Europese Conventie, te weten: 'zorg van de overheid tot het scheppen van voorwaarden en voorzieningen, waardoor ieder de op persoonlijke en maatschappelijke behoeften en mogelijkheden afgestemde opleiding kan verwerven'.

Download:Volledig advies (1077 kB)

Korte inhoud:

1. Lange termijndoelstellingen
2. Gronden voor fasering
3. Methode van fasering
4. Financiering van betaald educatief verlof
5. Vormgeving van betaald educatief verlof
6. Slotopmerkingen.

In de bijlagen onder meer 'Het inkomenscriterium voor betaald educatief verlof '
Een vervolg-advies wordt in het vooruitzicht gesteld.