Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake verzoek tot vrijstelling van de Wet op de ondernemingsraden voor het bijzonder onderwijs

Advies inzake verzoek tot vrijstelling van de Wet op de ondernemingsraden voor het bijzonder onderwijs

Adviesnr. 1978/14 - 19 mei 1978

Het oordeel van de Raad wordt gevraagd om te weten of voor het verlenen van de vrijstelling voldoende steun wordt gevonden bij werknemers en onderwijsinstellingen.

Download:Volledig advies (783 kB)

De raad oordeelt dat vrijstellingen als bedoeld in artikel 4 lid 3 (gewijzigd in juli 1979) van de Wet op de ondernemingsraden alleen mogen plaats hebben, als bijzondere omstandigheden een goede toepassing van de wet in de weg staan.
Eén van die omstandigheden is in dit geval, het feit dat de minister van O&W voornemens is, een eigen medezeggenschapsregeling in te voeren. Het nu niet verlenen van een vrijstelling zou verwarrend werken.