Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake het vraagstuk van de toepassing van standaardvoorwaarden bij transacties met de consument

Advies inzake het vraagstuk van de toepassing van standaardvoorwaarden bij transacties met de consument

Adviesnr. 1978/07 - 31 maart 1978

De consument heeft vaak een zwakkere positie tegenover de ondernemer bij transacties waarop standaardvoorwaarden van toepassing zijn. Verder aandacht voor bescherming en productaansprakelijkheid.

Download:Volledig advies (1338 kB)

Standaarvoorwaarden kunnen worden omschreven als (definitie): schriftelijke concept-bedingen welke zijn opgesteld om zonder (nadere) onderhandelingen tussen de individuele contractanten omtrent de inhoud van die bedingen opgenomen te worden in een onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaalde aard.
De commissie is verdeeld ten aanzien van de wettelijke uitwerking.