Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake toepassing van een arbeidsplaatsencriterium in het kader van de investeringsrekening

Advies inzake toepassing van een arbeidsplaatsencriterium in het kader van de investeringsrekening

Adviesnr. 1978/05 - 17 februari 1978

Nadere gegevens betreffende de vooruitzichten op middellange termijn, hebben de noodzaak van selectief groeibeleid met als doel werkgelegenheidsverbetering, nog duidelijker gemaakt.

Download:Volledig advies (1967 kB)

De meerderheid (26 leden) bepleit een arbeidsplaatsenpremie gerelateerd aan de ontwikkeling van de loonsom van het bedrijf (het is de enige objectieve meting).
Uitvoering gebeurt door de belastingdienst omdat het Ministerie van Economische Zaken niet over een deskundig uitvoerings- en controle-apparaat beschikt. 
16 leden van de meerderheid willen daarenboven inspraak van werknemers-vertegenwoordigers. De minderheid acht één en ander slechts een twijfelachtige 'rekenmethode', een loonsomsubsidie.
Dit deel verwacht meer van een meer indirect arbeidsplaatsenbeleid.