Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen met minder dan honderd werknemers

Advies inzake de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen met minder dan honderd werknemers

Adviesnr. 1978/04 - 17 februari 1978

Hoe kunnen aangepaste vormen van inspraak worden gerealiseerd. En is het nodig wettelijke maatregelen te treffen.

Download:Volledig advies (1910 kB)

Inhoud:
- Inleiding,
- Werkwijze van de commissie van voorbereiding,
- De ontwikkeling van de medezeggenschap in kleine ondernemingen,
- Wenselijkheid van uitbreiding van de werkingssfeer van de wet,
- De medezeggenschapsregeling voor ondernemingen met minder dan 25 c.q. 50 werknemers,
- De positie van de bedrijfscommissies,