Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleiden met het commentaar van de Raad voor de Arbeidsmarkt

Advies inzake de arbeidsmarktpositie van hoger opgeleiden met het commentaar van de Raad voor de Arbeidsmarkt

Adviesnr. 1977/12 - 13 oktober 1977

Advies van de 'Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening van Academici en Hoger Leidinggevend Personeel' aan de Raad voor de Arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (1182 kB)

Een beschrijving van de arbeidsmarktpositie van hoger opgeleiden bevat veel onzekerheden.
Daarom is dit geen advies maar een informatieve nota. De nota heeft als doel om de beschikbare informatie overzichtelijk aan te bieden en de problemen te signaleren.
In de nota wordt geprobeerd om de vermoedelijke verschillen tussen het te verwachten aanbod van hoger opgeleiden en de vraag naar hoger opgeleiden aan te duiden.
De verschillen moeten binnen aanvaardbare marges vallen, maar het is niet duidelijk wat onder aanvaardbaar verstaan moet worden.