Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Advies inzake uitvoeringsmaatregel jongerenstatuut

Advies inzake uitvoeringsmaatregel jongerenstatuut

Adviesnr. 1977/07 - 15 juni 1977

Advies van de Commissie Arbeidswetgeving.

Download:Volledig advies (737 kB)

De commissie geeft haar oordeel over wetsontwerp 13 547 tot wijziging van de Arbeidswet 1919 (Jongerenstatuut).
De commissie is het ermee eens om het arbeidsverbod voor jongeren te laten gelden tussen 19.00 uur en 07.00 uur en stelt een uitbreiding voor naar 18.00 uur.
Voor jongeren in de verpleging of verzorging moet in de wet een vrijstellingsmogelijkheid worden opgenomen, zodat voor hen het arbeidsverbod pas in hoeft te gaan om 23.00 uur.
De commissie is het eens met het in de adviesaanvraag gestelde omtrent werken op zaterdag en zondag: zo min mogelijk.