Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake de eerste fase van het systeem van de investeringsrekening

Advies inzake de eerste fase van het systeem van de investeringsrekening

Adviesnr. 1976/26 - 17 december 1976

Zie 1976/17 over een aantal aspecten van sociaal-economisch structuurbeleid 1975-1980.
De raad aanvaardt dat het bestaande instrument van investeringsaftrek wordt vervangen door een systeem, waarbij bij het tot stand brengen van bedrijfsinvesteringen in plaats van een belastingaftrek, een adequate niet gedifferentieerde premie (basispremie) wordt verleend.

Download:Volledig advies (646 kB)

Volgens bepaalde criteria zouden toeslagen kunnen worden gehanteerd om investeringen te sturen.
Niettemin vindt de raad invoering van een dergelijke regeling prematuur. Ingangsdatum 1 april 1977 is niet haalbaar.
Met name vergt studie van het arbeidsplaatsen criterium de nodige tijd.
Een deel van de raad bestaande uit een vrij groot aantal leden, hecht grote betekenis aan het aspect van selectieve werking.