Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Interimadvies inzake de huishoudelijke voorlichting in verband met de voortzetting van de subsidiering van de stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande

Interimadvies inzake de huishoudelijke voorlichting in verband met de voortzetting van de subsidiering van de stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande

Adviesnr. 1976/14 - 29 april 1976

De belangrijkste argumenten voor het handhaven zijn de bestaande activiteiten en dat een goedlopende organisatie niet hoeft te worden afgebroken.

Download:Volledig advies (754 kB)

De commissie acht het werk van HVP voldoende belangrijk om subsidiëring te continueren. Temeer vanwege het educatieve werk.