Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake taak en positie van de Kamers van koophandel en fabrieken in Nederland

Advies inzake taak en positie van de Kamers van koophandel en fabrieken in Nederland

Adviesnr. 1976/09 - 19 maart 1976

Het gaat er in het advies om, hoe de beleidsadvisering in de regio vanuit het bedrijfsleven gestalte kan krijgen en welke rol de kamers daarbij kunnen spelen.

Download:Volledig advies (1240 kB)

Begeleidende brief,
I Inleiding
II Het werkterrein van de Kamers
III Enkele opmerkingen vooraf
IV Uitgangspunten
V Standpunt van de raad (+minderheidsopvattingen)
1. Inleiding
2. Beleidsadvisering op provinciaal niveau
3. Karakter en taak van de regionale Kamers
4. Samenstelling van de regionale Kamers
5. Benoemingsprocedure en sectorindeling
6. Gebiedsindeling
7. Financiën