Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | 25 jaar sociaal-economisch beleid

25 jaar sociaal-economisch beleid

Adviesnr. 1976/07 - 3 september 1975

Rede van de voorzitter over de ontwikkelingen binnen de SER en aandacht voor de verschillende beleidsonderwerpen van de Raad.

Download:Volledig advies (1780 kB)

Inhoud
1e deel: Rede van de voorzitter (3 september 1975)
I. Maatschappelijke en economische doelstellingen,
II. Maatschappelijk kader,
III. Sociaal-economisch structuurbeleid,
IV. Sociaal-Economische Raad. Bijlagen 1 en 2 (overheidsfinanciën en wetgeving in 25 jaar)
2e deel: Bijzondere onderwerpen
I. Mededingingsbeleid
II. Ordeningsbeleid
III Consumentenbeleid
IV Arbeidsmarktbeleid
V. Produktiviteitsbeleid
VI. Sociale zekerheidsbeleid
VII. Vennootschaps- en ondernemingsrecht
VIII Fusiegedragsregel