Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Advies inzake de reorganisatie van het binnenlandse bestuur

Advies inzake de reorganisatie van het binnenlandse bestuur

Adviesnr. 1976/02 - 19 december 1975

Het advies gaat uit van de wenselijkheid van een doelmatig, duidelijk en slagvaardig bestuur. In het belang hiervan moeten overheidsbeslissingen niet te snel aan het lagere niveau onttrokken worden.

Download:Volledig advies (1136 kB)

Speciaal op sociaal-economisch gebied valt er het één en ander aan te merken op het functioneren van de drie overheden (rijk, provincie en gemeente).
De lagere overheden krijgen taken die zij niet aan kunnen, vooral door de grotere schaal van allerlei maatschappelijke processen. Tussenschuiven van een vierde laag tussen provincie en gemeente is zinloos.
Taken en bevoegdheden van provincie en gemeente moeten opnieuw worden verdeeld om te komen tot doelmatig, duidelijk en slagvaardig bestuur.
Enkele leden wijzen op recht van inspraak van de burgerij.