Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Vervolgadvies inzake een jongerenstatuut

Vervolgadvies inzake een jongerenstatuut

Adviesnr. 1976/01 - 19 december 1975

De regering bereidt beleid voor ten aanzien van de arbeids- en onderwijspositie van werkende jongeren en heeft daarvan al delen ten uitvoer gebracht.

Download:Volledig advies (1010 kB)

Met betrekking tot voorgenomen wijziging Arbeidswet 1919, hoofdstuk II 'Jongerenstatuut', komen in dit vervolgadvies aan de orde:
paragraaf 5 Voorlichting en begeleiding,
paragraaf 6 Jongerenreglement,
paragraaf 7 nadere bepalingen inzake ontheffingen, vrijstellingen en beroep