Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Rapport van de Commissie Economische Deskundigen

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen

Adviesnr. 1975/15: 8 oktober 1975 (Commissie Economische Deskundigen)

De Nederlandse economie wordt enerzijds bepaald door het zeer tegenvallende verloop van de internationale conjunctuur, terwijl anderzijds negatieve effecten merkbaar zijn van een aantal structurele trends.

Download:Volledig rapport (554 kB)

Het gaat daarbij om een te snelle stijging van het looninkomen, toeneming van collectieve uitgaven, te hoge arbeidskosten, een tekort aan arbeidsplaatsen, een afnemend volume van de bedrijfsinvesteringen en een hoog niveau van loon- en prijsinflatie.
De commissie bepleit substantiële vermindering van het tempo van de arbeidskostenstijging door middel van inkomenspolitiek. Dit gaat vergezeld met een belastingmaatregel in de vorm van het uitstellen van BTW verhoging naar 18% om de prijzen laag te houden. De ongunstige structurele ontwikkelingen kunnen dan worden omgebogen. De werkgelegenheid en de bedrijfsinvesteringen worden in positieve zin beïnvloed. Het inflatietempo wordt beperkt. De particuliere consumptie en de collectieve uitgaven in verhouding tot het nationale product nemen af, zonder, zeker op langere termijn, in absolute zin minder te worden.

Als bijlage een Illustratieve Exercitie over de gevolgen voor het overheidsbudget van een beperking van de loonstijging en de btw-maatregel.