Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1975 | Advies over de regeling van de arbeidsbemiddeling in de zeevaartsector

Advies over de regeling van de arbeidsbemiddeling in de zeevaartsector

Adviesnr. 1975/08 - 19 augustus 1975

Advies over de toelating van vreemdelingen tot de Nederlandse zeescheepvaart in het kader van het arbeidsbemiddelingsbeleid voor de zeevaartsector.

Download:Volledig advies (1666 kB)

Aanleiding van de adviesaanvraag is de ontwikkeling in de Nederlandse Koopvaardij. In deze sector zijn steeds minder Nederlanders werkzaam.

De Raad voor de Arbeidsmarkt (RvdA) wordt verzocht te bekijken of het Noorse systeem in Nederland navolging verdient. Het Noorse systeem over bemiddeling en registratie, is wettelijk geregeld. De kwestie is des te klemmender, aldus de RvdA, gezien de stijgende algemene werkloosheid. De Noorse oplossing is in veel opzichten aantrekkelijk. Bepleit wordt een systeem waarbij Nederlanders de voorkeur krijgen bij vacatures op Nederlandse schepen. Inwoners van de EEG en diegenen die eerder op Nederlandse schepen werkten krijgen eveneens de voorkeur.
Een deel van de RvdA meent dat het naïef is te veronderstellen, dat de totaal open internationale arbeidsmarkt voor de scheepvaart te beheersen is.