Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Voorstel voor een richtlijn van de raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de jaarrekening van kapitaalvennootschappen

Advies inzake het voorstel voor een richtlijn van de raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de jaarrekening van kapitaalvennootschappen

Adviesnr. 1974/14 - 18 oktober 1974

Advies over een onderdeel van het op 10 november 1971, gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor een vierde richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen.

Download:Volledig advies (1688 kB)

Het betreft de jaarverslaggeving van kapitaalvennootschappen, te weten de in het voorstel vervatte bepaling (artikel 50) over de verplichting van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv’s) tot het publiceren van jaarstukken.
In de advisering heeft de raad niet alleen tot dit onderwerp beperkt. De ontwerp-richtlijn heeft namelijk ook betrekking op de inrichting en de inhoud van de jaarverslaggeving en op de waarderinggrondslagen.
Tevens heeft de Raad gemeend in zijn advies aandacht te moeten wijden aan een niet in de ontwerp-richtlijn geregelde, maar wel nauw daarmede samenhangende materie, te weten: de consolidatie van de jaarrekeningen van concernvennootschappen, de inhoud van de jaarrekeningen van dochtervennootschappen en de publicatieplicht van dochtervennootschappen.