Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Rapport van de Commissie Economische Deskundigen

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen

Adviesnr. 1974/13: 20 september 1974 (Commissie Economische Deskundigen)

De Commissie kan het door de regering voorgestelde macro- economische beleid onderschrijven, met dien verstande, dat zij voor 1975 een grotere verlichting van lasten voor het bedrijfsleven dan de regering voorstelt.

Download:Volledig rapport (1036 kB)

Tevens acht de commissie een verschuiving binnen de overheidsuitgaven ten behoeve van de creatie van blijvende werkgelegenheid, wenselijk en verantwoord. Zij heeft daarbij het oog op de bestrijding van werkloosheid en inflatie en op de als gevolg van de oliecrisis (najaar 1973) onevenwichtige economische situatie.
Het meerjarig begrotingsbeleid, waarmee in de Miljoenennota 1975 een begin is gemaakt ,dient te worden aangevuld met een meerjarenprogrammering voor de sociale-verzekeringssector.