Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Advies over de werving en tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Advies over de werving en tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Adviesnr. 1974/07 - 8 maart 1974

Dit advies kan worden gezien als een vervolg op een beknopt advies, dat de raad in 1970 heeft uitgebracht naar aanleiding van de door de regering opgestelde Nota buitenlandse werknemers.

Download:Volledig advies (2627 kB)

De Raad voor de Arbeidsmarkt (RvdA) treft voor- en nadelen aan van werving en tewerkstelling van buitenlanders.
De voordelen blijken nauwelijks op te wegen tegen de nadelen. De regering wordt aangeraden zich maar eens kritisch te bezinnen op de vraag of Nederland moet voortgaan met het werven van buitenlanders.
Het CPB heeft berekend, dat per saldo de Nederlandse economie er weinig mee wint. Of de gastarbeider en familie er veel beter van worden is de RvdA al helemaal niet duidelijk. Evenmin is zeker dat de economie van het thuisland van de gastarbeider (eventueel bij diens terugkeer) een stimulans krijgt.
De SER geeft in dit advies de hoofdlijnen aan voor een in sociaal en economisch opzicht verantwoord beleid.