Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1974 | Interimadvies over financiële aspecten van het participatie-onderwijs

Interimadvies over financiële aspecten van het participatie-onderwijs

Adviesnr. 1974/05 - 15 februari 1974

De raad geeft in dit interimadvies een voorlopige mening over een aantal financiële aspecten van het participatie-onderwijs. Zij volstaat met het formuleren van enkele globale uitgangspunten. Eventuele voorstellen voor details van de financiële regeling worden tot het eindadvies bewaard.

Download:Volledig advies (906 kB)

De adviesaanvraag gaat over vier onderwerpen.
Het eerste onderwerp betreft de rechtsbetrekkingen tussen leerlingen en onderneming, respectievelijk de onderneming en het instituut van vorming en opleiding (zie 1974/15).
Onderwerp twee betreft de fase van de partiële leerplicht waarin het verrichten van productieve arbeid nog slechts een onderwijsfunctie mag hebben.
Als derde, de mogelijkheden tot participeren aan de maatschappijcomponent voor jongeren die kiezen voor het participatie-onderwijs. Het laatste onderwerp gaat over de verdeling van de financiële lasten in verband met conjuncturele omstandigheden en de financiering van de praktijkopleidingskosten.
 
Om praktische redenen kiest de raad voor behandeling in deeladviezen.