Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Nota inzake statistische informatie over de arbeidsmarkt

Nota inzake statistische informatie over de arbeidsmarkt

Adviesnr. 1973/21 - 3 december 1973

De Werkgroep Kwantitatieve Informatie stelt zich ten doel na te gaan:
- welke wensen er leven ten aanzien van het statistische materiaal dat thans uit het grondmateriaal van de gewestelijke arbeidsbureaus wordt samengesteld;
- welke verbeteringen in dit materiaal mogelijk zijn en welke aanvullende gegevens hiertoe, binnen de taakstelling van het GAB, in de administratie van het GAB dienen te worden opgenomen. 

Download:Volledige nota (1409 kB)

De werkgroep oppert diverse aanbevelingen, tot aan het koppelen van de data van het GAB aan die van de uitkeringsinstanties van de sociale verzekering. De computers maken dat soort uitwisseling mogelijk. Een en ander naar aanleiding van het advies 1971/19, Arbeidsbureau Nieuwe Stijl.