Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies over het voorontwerp van wet op de kindercentra

Advies over het voorontwerp van wet op de kindercentra

Adviesnr. 1973/11 - 11 september 1973

Er is een voorontwerp van wet voorgelegd en dit geeft de gelegenheid over enkele concrete punten aanvullende opmerkingen te maken.

Download:Volledig advies (870 kB)

Inhoud:

- Inleiding,
- Algemene opmerkingen over het voorontwerp van wet,
- Kanttekeningen bij bepalingen van het voorontwerp van wet 
    - het toepassingsgebied van de regeling, 
    - te regelen onderwerpen, 
    - het vergunningenbeleid,
- De financiering van de centra,
- De invloed van belanghebbenden.