Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Ontwerp algemene maatregel van bestuur ex artikel 1637s, tweede lid onder C en D, BW (fondsen en spaarregelingen)

Advies inzake een ontwerp algemene maatregel van bestuur ex artikel 1637s, tweede lid onder C en D, BW (fondsen en spaarregelingen)

Adviesnr. 1972/04 - 21 april 1972

Als middel om het sparen te stimuleren kan de regering wettelijke belemmeringen wegnemen wat betreft regelingen tot sparen.
De raad kan zich in grote lijnen met het ontwerp verenigen, schaaft hier en daar wat bij en geeft een oordeel over de zogenaamde 20%-regeling

Download:Volledig advies (811 kB)

Hierbij wordt bepaald dat pensioenfondsen niet meer dan 20% van hun middelen beleggen in de stamonderneming.
De raad acht dit voor de thans aan de orde zijnde fondsen, een overdreven zekerheid.
Het betreffende artikel in het ontwerp is precies zo'n belemmering waar de regering vanaf wil.
Hierdoor zouden bedrijven de regeling nauwelijks kunnen gebruiken voor zelffinanciering en tenminste 80% van de stortingen in het fonds in contant geld moeten overmaken.

De raad bepleit vrijstellingsaanvragen in behandeling te geven aan een kleine commissie van de raad en niet door de overheid te doen beoordelen.