Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Informatie aan de regering omtrent in overweging zijnde fusies (Tweede advies inzake gedragsregels in acht te nemen bij het tot stand komen van fusies

Advies inzake informatie aan de regering omtrent in overweging zijnde fusies (Tweede advies inzake gedragsregels in acht te nemen bij het tot stand komen van fusies

Adviesnr. 1971/05 - 19 februari 1971

Naar aanleiding van het advies 1970/01 met betrekking tot de fusiegedragsregels wordt de raad gevraagd, om het nodige te doen om het stelsel in werking te stellen, te adviseren over vrijwillige aanmelding van fusieplannen en te adviseren over het instellen van een onderzoekscommissie voor fusies.

Download:Volledig advies (1351 kB)

Tot dusver zijn alleen banken verplicht voorgenomen fusies aan te melden bij de Nederlandsche Bank.

De raad is het met de regering eens, dat voorkennis van de overheid van plannen die grote sociale en economische gevolgen kunnen veroorzaken en wellicht niet stroken met eigen plannen van de overheid zeer zeker wenselijk is.
Ook is de raad het eens met de opvatting dat melding niet bij de wet verplicht dient te worden.
De SER-regels schrijven al voor dat tijdig mededeling wordt gedaan ter bescherming van de belangen van aandeelhouders en werknemers van fuserende ondernemingen.
De sanctiemogelijkheid daarbij is openbare kennisgeving van overtreding.
Indien de fusie tot stand moet komen via een openbaar bod op aandelen, kunnen de leden van de Vereniging van Effectenhandel weigeren om aan het bod medewerking te verlenen.
De meldingsplicht aan de overheid zou dus wel in het SER-besluit fusiegedragsregels kunnen worden opgenomen.
Hiervan wordt het concept-artikel gegeven.

Een deel van de raad onderschrijft dit advies alleen omdat het voornemen bestaat, een nader advies voor te bereiden over een eventueel wettelijke regeling inzake het toezicht op fusies. Dit deel acht een van sancties voorziene wet op bedrijfsconcentraties urgent, gezien het ontstaan van onaanvaardbare machtposities en het buiten de EEG verplaatsen van de zeggenschap over ondernemingen.