Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake de organisatie van de handelsvoorlichting en exportbevordering

Advies inzake de organisatie van de handelsvoorlichting en exportbevordering

Adviesnr. 1970/16 - 3 december 1970

Reorganisatie van het bestaande apparaat van diensten en instellingen kan leiden tot aanmerkelijke verbetering van de dienstverlening.

Download:Volledig advies (1304 kB)

De commissie meent dat een en ander niet optimaal is geregeld - krachtenbundeling en reorganisatie van ambtelijke diensten is vereist om flexibele en overzichtelijke dienstverlening te verwezenlijken. Zij stelt voor een nieuw, bij de wet in te stellen, instituut dat Economische Voorlichtingsdienst, Centrale Kamer voor Handelsbevordering, e.d., opvolgt.
Dit moet dan heten NIFTRA (Netherlands Institute for Foreign Trade).