Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake de door de regering noodzakelijk geachte bijsturingsmaatregelen voor het jaar 1971

Advies inzake de door de regering noodzakelijk geachte bijsturingsmaatregelen voor het jaar 1971

Adviesnr. 1970/14 - 20 november 1970

Om tot inperking van overbesteding en inflatie te komen, moeten op korte termijn een aantal maatregelen worden genomen.

Download:Volledig advies (1425 kB)

Het advies bevat eerst een  analyse van de economische ontwikkeling. Vervolgens de gevolgen van de nationale economie op de bijsturingsmaatregelen voor 1971.
Ten slotte de voorgestelde maatregelen en eventuele alternatieven.