Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Wijziging van de pensioen- en spaarfondsenwet, in het bijzonder ter zake van recht op bijzonder weduwenpensioen na echtscheiding

Advies inzake wijziging van de pensioen- en spaarfondsenwet, in het bijzonder ter zake van recht op bijzonder weduwenpensioen na echtscheiding

Adviesnr. 1970/12 - 18 september 1970

In het algemeen kan gesteld worden dat de vrouw door het huwelijk in een financiële afhankelijkheidspositie is gekomen. Er moeten voorzieningen worden getroffen dat de vrouw na ontbinding van het huwelijk niet in financiële moeilijkheden komt.

Download:Volledig advies (862 kB)

De voor- en nadelen van beide mogelijke oplossingen tegen elkaar afwegende, komt de raad tot de slotsom dat de tweede oplossing de voorkeur verdient.
Te weten, het opnemen in de Pensioen- en Spaarfondsenwet van de verplichting dat bij echtscheiding van de (gewezen) deelnemer, de tot op dat moment ingevolge de pensioenregeling verworven aanspraak op weduwenpensioen, aan de van hem scheidende vrouw wordt toegewezen. Op deze wijze wordt immers de positie van de van echt scheidende vrouw het meest versterkt.