Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake intrekking van artikel 6 van het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945

Advies inzake intrekking van artikel 6 van het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945

Adviesnr. 1970/09 - 17 juli 1970

De raad wil art. 6 BBA 1945 laten vervallen, echter met daarvoor in de plaats komende regelingen die zou moeten worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Download:Volledig advies (1679 kB)

Over de inhoud van zo'n regeling wordt binnen de raad verschillend gedacht :
een deel gaat uit van ongelijkheid van positie;
een ander deel baseert zich op gelijkheid van positie van de partijen;

De raad ontwerpt een stelsel gebaseerd op ongelijkheid van positie dat preventief en repressief toezicht beoogd op het eenzijdig ontslag, waarbij het verschil uitmaakt of werknemer dan wel werkgever de arbeidsverhouding wil beëindigen.