Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Rapport inzake sectorstructuurpolitiek

Rapport inzake sectorstructuurpolitiek

Adviesnr. 1969/21 - 19 december 1969

Economisch overheidsbeleid is meestal globaal van karakter. Sinds enige tijd valt intensivering te constateren van overheidsbemoeiing met sectoren van de industrie (landbouw vervoer- en bouwbeleid komen niet ter sprake) en de structuur van de vraag en technische ontwikkelingen.

Download:Volledig rapport (1811 kB)

Nagegaan wordt in hoeverre deze politiek, naast het meer globale beleid, middel kan zijn tot het realiseren van de 5 nationale sociaal-economische doelstellingen:
1. bevredigende economische groei;
2 volledige werkgelegenheid
3. betalingsbalansevenwicht;
4. zo stabiel mogelijk prijsniveau;
5. rechtvaardige inkomensverdeling, zowel over de verschillende bevolkingscategorieën als regionaal. Daarbij wordt rekening gehouden met de internationale arbeidsverdeling.

Voorts gaat de raad de betekenis van overleg en samenwerking bij de sociale partners na, bij de realisering van sectorstructuurbeleid. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de toepassingsmodaliteiten en instrumenten van sectorstructuurpolitiek.
Conjuncturele aspecten blijven in dit rapport uitdrukkelijk buiten beschouwing.