Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake een wettelijke regeling van arbeids- en rusttijden voor schepelingen

Advies inzake een wettelijke regeling van arbeids- en rusttijden voor schepelingen

Adviesnr. 1969/19 - 28 november 1969

Omdat de commissie Arbeidswetgeving geen overeenstemming kon bereiken neemt de raad de behandeling over. Twistpunten zijn:
1. de Aziatische schepelingen;
2. de volwassenen van de civiele dienst;
3. de zeescheepvaart;
4. het maximum aantal overuren op tankers met twee-wachtenstelsel.

Download:Volledig advies (714 kB)

Ten aanzien van punt 1 'Aziaten' bestaat ook binnen de raad verdeeldheid: deze categorie vaart onder Joint World Labour agreement for Hong Kong, (Chinese) crew members en de reders (en minderheid van de raad) zien dat als voldoende arbeidsovereenkomst; Aziaten kunnen dus buiten de normen blijven. De raadsmeerderheid mist in dit Joint agreement de limitering van het aantal overuren: ten aanzien hiervan wil hij gelijke behandeling Aziaten - niet Aziaten.