Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Verlaging van de premie voor uitbreidingsinvesteringen in stimulerings- en herstructureringsgebieden

Advies inzake de verlaging van de premie voor uitbreidingsinvesteringen in stimulerings- en herstructureringsgebieden

Adviesnr. 1969/18 - 28 november 1969

Er worden opmerkingen gemaakt over het voornemen van de regering, de premiëring van uitbreidingsinvesteringen in de stimulerings- en herstructureringsgebieden te verlagen van 15% tot 10 %.

Download:Volledig advies (285 kB)

Ten aanzien van de feitelijke omvang van de premieverlaging kan de raad geen advies geven. Het toepassen van deze regeling komt conjunctureel gezien goed uit. Het is juist om dit als middel van economische politiek te beschouwen.