Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Verlenging en garandering van kredieten aan emigranten en geëmigreerden ten behoeve van de huisvesting en zelfstandige vestiging in bedrijf of beroep

Advies inzake de verlenging en garandering van kredieten aan emigranten en geëmigreerden ten behoeve van de huisvesting en zelfstandige vestiging in bedrijf of beroep

Adviesnr. 1969/15 - 30 september 1969

Het onderhavige advies behandelt het tweede aspect van de aanvraag, de kredietverlening (wat in het nieuwe vaderland bijvoorbeeld fiscale problemen kan opleveren).

Download:Volledig advies (696 kB)

De kredietfaciliteiten in het buitenland voor geëmigreerden zijn niet altijd voldoende. Dit werkt belemmerend en vertragend.