Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake procedure in conflictsituaties ziekenfondsverzekering

Advies inzake procedure in conflictsituaties ziekenfondsverzekering

Adviesnr. 1969/13 - 19 september 1969

Omdat de Ziekenfondsraad het meest aangewezen college leek om hierover te adviseren - de adviesaanvraag was trouwens een afschrift van een brief aan de Ziekenfondsraad - heeft het dagelijks bestuur de aanvraag aangehouden.

Download:Volledig advies (558 kB)

Op 14 oktober 1968 verzocht de regering de raad zijn standpunt spoedig kenbaar te maken. Toen leek het de raad niet langer verantwoord de stellingname van de Ziekenfondsraad af te wachten. Het gaat om conflicten die kunnen optreden ten aanzien van overeenkomsten inzake verstrekkingen door derden, honoraria, tarieven van instellingen en dergelijke.