Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake een suppletieregeling in de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering

Advies inzake een suppletieregeling in de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering

Adviesnr. 1969/12 - 19 september 1969

Inmiddels is de meningsvorming binnen de speciaal ingestelde werkgroep - waarin ook arbeidsmarktdeskundigen - voltooid en kan de raad een advies vaststellen t.a.v. een suppletieregeling.

Download:Volledig advies (669 kB)

De Raad concludeert dat zo'n regeling als instrument van arbeidsmarktpolitiek naast en gedeeltelijk ter rechtstreekse aanvulling van het reeds in zwang zijnde instrument, dient te worden gehanteerd door de organen die met het voeren van arbeidsmarktbeleid zijn belast.

De raad laat het bij deze conclusie. Hij raadt de regering aan nader advies in te winnen bij de raad voor de Arbeidsmarkt