Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | 14de halfjaarlijks economisch rapport

14de halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1969/08 - 20 juni 1969

Ofschoon de conjunctuur er niet ongunstig uitziet, sluit de raad reële problemen in 1970 niet uit.
Als eerder gerapporteerd, baart de gestage uitbreiding van de collectieve voorzieningen zorgen: in het nationaal inkomen van 1957 tot 1969, is het totaal van overheid, steun- en overdrachtsinkomens van 30,8% op 44,9% gekomen, dus in 12 jaar met ca. 45% gestegen. Dit is in hoofdzaak het resultaat van een bewust beleid.

Download:Volledig rapport (1248 kB)

De ervaring leert helaas dat de gevolgen van te voren vaak niet in hun omvang worden voorzien en gekwantificeerd.
Nu de omvang van de collectieve sector snel toeneemt, worden bij tegenvallende lasten pogingen ondernomen tot afwenteling van die lasten.
Net als in het advies 1969/07 bepleit de raadsmeerderheid een 1% uitkering van het jaarloon, hetgeen niet mag worden doorberekend. De op 8 april 1969 afgekondigde algemene prijsstop dient spoedig te worden verzacht, zodanig dat externe kostenstijgingen kunnen worden doorberekend - wat de prijsgedragsregels toestaan - en de zogenaamde rentabiliteitsregel wordt hersteld.