Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies inzake een wijziging van de huurwet

Advies inzake een wijziging van de huurwet

Adviesnr. 1967/18 - 17 november 1967

Het gaat om wijziging van de wet van 16 december 1965 (Stb. 564),waarin wordt bepaald, dat vanaf 1 januari 1968,
voor, op of na 5 mei 1945, met subsidie tot stand gekomen woningen, een jaarlijkse 4% huurverhoging geldt, totdat het subsidiebedrag is terugbetaald.

Download:Volledig advies (450 kB)

De raad bepleit een meer wezenlijke taak voor de Huuradviescommissie. In het bestaande stelsel vraagt de rechter in geval van een ontruimingsprocedure het oordeel van de Huuradviescommissie.
De raad wil dat een dergelijke procedure zich in eerste instantie bij de Huuradviescommissie voltrekt. Als dit voorstel in de gewijzigde wet wordt verwerkt, dan heeft de raad geen bezwaar tegen het systeem van de regering waarbij huurder en verhuurder jaarlijks nieuwe huur overeenkomen tot een door de overheid vastgesteld plafond.