Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen ingevolge de W.A.O., de A.O.W. en de A.W.W. met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid

Interimadvies inzake voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen ingevolge de W.A.O., de A.O.W. en de A.W.W. met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid

Adviesnr. 1967/09 - 30 juni 1967

Ten gevolge van het op 1 juli 1967 inwerking treden van de WAO en de daarmee gepaard gaande intrekking IWI moeten de bestaande anti-cumulatiebepalingen van de IWI worden vervangen.

Download:Volledig advies (800 kB)

De raad houdt zich met de desbetreffende artikelen in het ontwerp-amvb bezig. Het overig gevraagde blijft wegens tijdgebrek liggen. Cumulatie is alleen te vermijden door middel van internationale regelingen.
In beginsel kan het best een pro-rata systeem worden toegepast, gecombineerd met een eventuele aanvulling.
De raad is het eens met het ontwerp.