Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | 10de halfjaarlijks economisch rapport

10de halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1967/07 - 30 juni 1967

Circa 95.000 werklozen, voornamelijk in de bouwnijverheid, circa 2,5% van de beroepsbevolking. Dit moet worden bezien in het licht van kapitaalschaarste en daarmee verbonden hoge rente. Overheids- en particuliere investeringen blijven achter bij de ramingen.

Download:Volledig rapport (967 kB)

De arbeidsinkomenquote neemt toe tot 76%. De raad stelt voor -als tijdelijke maatregel- een programma van openbare werken, zoals verkeersverbindingen te stellen. Dit zal inflatoir werken. Mogelijk zullen de werkloosheidsuitkeringen minder omvangrijk kunnen worden door het inschakelen van werkloze bouwvakkers. Voor de langere termijn bepleit hij een verhoging van de spaarquote.