Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Derde nota van wijziging met betrekking tot het ontwerp van de algemene wet zware geneeskundige risico’s

Advies inzake de derde nota van wijziging met betrekking tot het ontwerp van de algemene wet zware geneeskundige risico’s

Adviesnr. 1967/03 - 12 april 1967

Doel van de AWBZ is dekking van die risico's die om verschillende redenen nu niet door een verzekering zijn gedekt en die zulke financiële lasten met zich brengen dat vrijwel niemand die kan dragen.

Download:Volledig advies (369 kB)

De commissie haast zich nog voor de parlementaire behandeling kenbaar te maken dat zij het niet eens is met de nieuwste uitbreiding van het verstrekkingenpakket. Men heeft bijvoorbeeld niet gedacht aan de verplicht verzekerden ZFW (de Raad Midden- en Kleinbedrijf entameerde deze uitbreiding).
Tevens bepleit de commissie terughoudendheid in formulering inzake dagverblijven/gezinsvervangende verblijven voor gehandicapten.