Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Advies inzake mogelijkheden ter bestrijding van inflatie

Advies inzake mogelijkheden ter bestrijding van inflatie

Adviesnr. 1966/10 - 21 oktober 1966

Behalve het vermijden van inflatie zijn in de laatste 15 jaren de primaire doelstellingen van sociaal-economisch beleid redelijk verwezenlijkt.

Download:Volledig advies (1126 kB)

De doelstellingen zijn:
1. evenwicht op de arbeidsmarkt (volledige werkgelegenheid);
2. een evenwichtige betalingsbalans, zodat, rekening houdend met de vereisten van ontwikkelingshulp, geen wezenlijke overschotten dan wel tekorten resulteren (eventueel kan ook met de wenselijkheid van een structurele toeneming van goud- en deviezenreserves worden gerekend);
3. een stabiel prijsniveau;
4. een redelijke inkomensverdeling;
5. een bevredigende economische groei.

De raad moet zich bezig houden met preventieve mogelijkheden t.a.v. inflatie. Preventief beleid in internationaal (EEG, OECD) verband mag niet ontbreken.