Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Advies over de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie

Advies over de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie

Adviesnr. 1966/01 - 21 januari 1966

De aanvraag betreft een herziening van de Wet BO en een aantal vragen

Download:Volledig advies (3117 kB)

De vrijwillige totstandkoming van bedrijfslichamen blijft gewenst. De mogelijkheden tot differentiatie in de vorm van bedrijfslichamen die de wet PBO biedt, dienen meer te worden benut en uitgebouwd. De wet dient duidelijk onderscheid te maken tussen verordende bedrijfslichamen en een eenvoudiger type ten behoeve van het advies, samenwerking en uitvoering van overheidsregelingen.
Commissies van overleg en samenwerking zijn wenselijk op basis van een zo gering mogelijke wettelijke regeling.

De raad wijst samenvoeging van bedrijfsorganisatie en ondernemingsraden in één wet af. Ten slotte: 'daargelaten de bezwaren die hij tegen een aantal van de wijzigingsvoorstellen van het voorontwerp afzonderlijk heeft geformuleerd, acht de raad in het algemeen de tendens van de wijzigingsvoorstellen (die zowel naar verfijning en verzwaring van het preventieve toezicht door de overheid op de publiekrechtelijke bedrijfsorganen streeft, als door het geven van dwingende uniforme voorschriften de gang van zaken verzwaart) niet passend in het streven om de PBO te bevorderen'.