Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor anderen dan loontrekkenden

Advies inzake verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor anderen dan loontrekkenden

Adviesnr. 1965/14 - 17 december 1965

In dit advies werden in de eerste plaats enige bijzondere aspecten van een voorziening tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor andere dan loontrekkende in kaart gebracht.

Download:Volledig advies (690 kB)

Ook de behoeften en wensen van de verschillende categorieën werden in het advies onderzocht. Deze categorieën bestaan uit: de zelfstandigen, de personen met aangeboren of op jeugdige leeftijd verkregen lichamelijke of geestelijke stoornissen en degenen die in eigen gezinshuishouding of in een familiebedrijf werkzaam zijn.

Uit het onderzoek kwam de raad tot de conclusie dat de behoeften en wensen zozeer uiteenkopen en dat zij zodanig afwijken van die van de loontrekkenden, dat één wettelijke regeling niet wenselijk is.
Alleen voor de zelfstandigen is het wenselijk en mogelijk de regeling te gieten in een vorm van de sociale verzekering. De raad meent dan ook zich tot de uitwerking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen te kunnen beperken.