Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake huur- en subsidiebeleid

Advies inzake huur- en subsidiebeleid

Adviesnr. 1965/06 - 4 juni 1965

Eind 1964 ontving de raad een nadere concretisering van de regeringsplannen om op korte termijn tot verlichting van de woningnood te komen door huuraanpassingen en wijziging van het subsidiesysteem.

Download:Volledig advies (1005 kB)

De raad constateert een onevenwichtige woningmarkt, vermoedelijk al daterend uit de depressiejaren,
prijsopdrijving van nieuwe woningen ten gevolge van de overspannen bouwmarkt en
discrepantie tussen huren en stichtingskosten, woongenot en ouderdom van woningen.

In zijn conclusie geeft de raad zijn standpunten weer ten aanzien van de subsidieverhoging en huurverhoging voor naoorlogse en vooroorlogse woningen, de jaarlijkse huuraanpassing, de kwaliteitsverbetering, stijging van stichtingskosten en het verband tussen huren en lonen.