Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | 4de halfjaarlijks economisch rapport

4de halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1964/10 - 24 juli 1964

De 10% loonsverhoging zoals overeengekomen in het gesloten akkoord van de Stichting van de Arbeid van 29-10-1963, blijkt te worden overtroffen, gemiddeld 13,8%.
Het Centraal Economisch Planbureau voor 1964 verwacht een loonkostenstijging van ca 16%, wat leidt tot 4,5% extra prijsstijging. Deze extra stijging door externe oorzaken geeft 7% prijsstijging in 1964. Er is echter nog geen merkbare ontspanning op de arbeidsmarkt.

Download:Volledig rapport (375 kB)

De raad analyseert de loonsverhogingen per branche en berekent de gemiddelde reële welvaartsverbetering voor de werknemers op 5 à 6%. Er is een grote spreiding t.o.v de gemiddelde loonsverhoging.
De raad voorziet dat door verdere prijsstijgingen, aan het eind van 1964 de reële loonsverbetering voor hen die een loonsverhoging van bijvoorbeeld 10% hadden volledig verloren zal zijn gegaan - dus in de zwakke bedrijfstakken.