Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies inzake de arbeidstijdverkorting in de detailhandel

Advies inzake de arbeidstijdverkorting in de detailhandel

Adviesnr. 1964/06 - 20 maart 1964

De vraag is of eventuele aanpassing van genoemde regelingen aan een nieuw weekpatroon haar weerslag moet hebben op de overige bij of krachtens de Arbeidswet 1919 gestelde voorschriften.

Download:Volledig advies (1248 kB)

Hangende de voorbereiding van het advies zijn tussen vele belanghebbenden besprekingen gevoerd die, buiten de raad om, tot overeenstemming - vijfdaagse werkweek van 45 uur - hebben geleid.

In dit akkoord wordt gesproken van een mogelijke verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel. Het ligt niet op de weg van de raad zich à priori bezig te houden met het of en hoe een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan zijn verordenende bevoegdheid zal hanteren.
Gezien het grote aantal onderschrijvers van de overeenkomst ziet de raad geen aanleiding om tot ingrijpen van de centrale overheid te adviseren.